4CEO Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Tic. A.Ş., günümüz işletmelerin en önemli değerlerinden biri olan entelektüel sermayenin doğru yönetilmesi amacına hizmet edecek kurumsal ve bireysel eğitim, danışmanlık, konferanslar, koçluk ve organizasyonlar gerçekleştirmektedir. 4CEO’nun kadrosu mesleklerinde ya da akademik kariyerlerinde en üst düzeye gelmiş ve uzman oldukları konularda kendilerini günümüzün pazar koşullarına uygun olarak bilgi ve deneyimle donatmış, her biri kendi alanında eğitim veya iş deneyimine sahip eğitmen, danışman, uzman, yönetici veya koçlardan oluşmaktadır. Entelektüel sermayenin üç bileşeni:

Yapısal Sermaye

İşletme yönetimi ve çalışanlar tarafından oluşturulan, işletmenin ürün ve hizmetlerini üretebilmesi için gereken her türlü yazılı olan veya olmayan kuralların ve talimatların tamamıdır. İşletmenin misyonu, vizyonu, stratejik yönetim programları, örgüt kültürü, yönetim felsefesi, iş süreçleri, organizasyon şemaları, kuralları, prosedürleri, performans kriterleri, kalite ve güvence belgeleri, marka patentleri, lisansları, logoları, amblemleri, görselleri, veri tabanları, AR-GE çalışmaları, ticari sırları, müşteri ilişkileri anlayışı yapısal sermaye kapsamına girmektedir.

İnsan Sermayesi

İşletmenin her kademesinde çalışan personelin sahip olduğu teknik bilgi, beceri, deneyim, öngörü ve işe katkı yapacak her türlü duygu ve his olarak tanımlanabilir. Çalışanların eğitim ve zekâ düzeyleri, iş tatminleri, kriz ya da sorun çözme yetenekleri, iletişim becerileri, özgüvenleri, motivasyonları, iş ve bilgi paylaşım istekleri, yetki alma ve devretmeleri, öğrenmeleri, öğretmeleri, yönetimsel yetkinlikleri, bağlılıkları, örgüt kültürüne uyumları, iş performansları, geri ve ileri bildirim yapabilmeleri, iş geliştirmeleri, yenilikçi düşünmeleri, işe bütünsel bakabilmeleri, ekip ruhuna sahip olmaları, kültür aktarımları bu sermayenin gücünü ve etkinliğini arttırdığı gibi, işin verimliliğine, kârlılığına, işletmenin değerine direkt olarak etki edecektir.

Müşteri Sermayesi

İşletmeye katma değer sağlayacak tüm ilişkiler olarak tanımlanabilir. İşletmenin ortakları, yatırımcıları, müşterileri, tedarikçileri, distribütörleri, stratejik ortaklıkları, bayileri ilişkisel sermayeyi oluşturur. Bu sermayeyi oluşturan tüm taraflar ya da paydaşlar, işletme ile uyum içinde, aynı vizyona ve hedefe sahip, birbirini tamamlayıcı bir şekilde hareket etmeli, işbirliğini geliştirmeli ve ilişkilerinde açık, şeffaf ve dürüst olmalıdır. Müşteri ve dağıtım kanalının memnuniyeti, iş hacminin büyümesi, yeni iş alanlarının bulunması, yatırım gücünün yaratılması, büyüme ve yeni stratejilerin oluşturulması büyük ölçüde ilişkisel sermayeye bağlıdır.